Navigácia

Obsah

Občan a podnikateľ

Aktuality z obce a okolia

Správy

prvá
z 6
posledná

Oznam o geodetických prácach na štátnej hranici.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch október až november 2020 bude v katastrálnom území obce Oščadnica vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch a bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Ambulancia ORL MUDr. Masnicu oznamuje:

Od 15. 10. 2020 do odvolania bude ambulancia na zdravotnom stredisku v Oščadnici uzatvorená. Z dôvodu zabezpečenia vysokého štandardu hygienických a bezpečnostných opatrení bude v prevádzke len ambulancia v Krásne nad Kysucou. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Slávenie svätých omší

Počas týždňa 7:00 a 17:15 - maximálne 50 osôb

Sobota 7:00 - maximálne 50 osôb

Nedeľa 8:00 a 10:00 - bez účasti verejnosti - priamy prenos cez káblovú TV a internet ( FB Obce Oščadnica a Youtube Obce Oščadnica ). celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Práce na rozvode káblovej televízie

V stredu, 23.9.2020 od 9:00 do 15:00, dôjde z dôvodu prác na hlavnej trase optickej siete k prerušeniu poskytovania služieb káblovej TV a káblového internetového signálu.
Toto prerušenie sa týka len zákazníkov, ktorí dané služby odoberajú od spoločnosti VARES Banská Bystrica (prevádzkovateľ káblovej TV v obci Oščadnica). celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Uzávierka cesty v lokalite Zagrapa

SSD a.s Žilina realizuje stavbu "Oščadnica za kostolíkom ZAGRAPA - rekonštrukcia nn siete", vzhľadom na obtiažnosť výmeny stĺpov nn vedenia v časti ZAGRAPA - úzka cesta dôjde k čiastočnej, prípadne celkovej uzávierke cesty v termíne 23.9 a 24.9.2020 od 8,00-15,00 hod. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor: Radoslav Kohut
obrazok

Ako správne triediť odpad

Čo nepatrí do triedeného odpadu a na čo si dávať pozor? celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Základná umelecká škola oznamuje rodičom a žiakom,

že zápis a zadelenie rozvrhu hodín v Oščadnici bude prebiehať nasledovne:
celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Informácie pre rodičov k otvoreniu nového šk.roka 2020/2021 - ZŠ s MŠ 1374 - Nižný koniec

Otvorenie šk. roka: 2. septembra 2020(streda) o 10.00 hod.
Vstup žiakov do školy : od 9.30 do 10.00 hod.
celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Oznam o voľných pracovných miestach – implementácia národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374 príjme do pracovného pomeru v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II : asistenta učiteľa , sociálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga. celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Ponuka od SPP

Dnes, 13.8.2020 budú externí pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu ( SPP ) navštevovať verných zákazníkov SPP a ponúkať zníženie cien energií pre tieto domácnosti.

Ich totožnosť a oprávnenie od SPP na túto činnosť si môžete overiť na tel. čísle Férovej linky SPP 0800 126 076.

celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 08. 2020 od 06.00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Čiastočná uzávierka cesty I/11

v dňoch 12.8. až 14.8.2020 (od cca 8.00 – 17,00 hod) bude realizovaná čiastočná uzávierka cesty I/11 v súvislosti s realizáciou prieskumných vrtov na ceste I/11 medzi obcami Oščadnica a Horelica celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Oščadnické hody 15.-16. 8. 2020

Obec Oščadnica oznamuje, že po konzultácii a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca je počas Oščadnických hodov 15. – 16. augusta 2020 zrušený kultúrny program, stánkový predaj ako aj púťové atrakcie (kolotoče).
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Radoslav Kohut
Zona 40

Upozornenie na nové dopravné značenie v centre obce.

Znížená rýchlosť na 40 km/h je v časti od ZŠ Ústredie po Zdravotné stredisko. celý text

ostatné | 29. 7. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

V dňoch 27. a 28. 7. 2020 (pondelok, utorok) od 7:30 do 19:30 bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti obce Centrum, Kozov most.

Z tohto dôvodu bude Obecný úrad v Oščadnici zatvorený 27. a 28. 7. 2020. celý text

ostatné | 22. 7. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Vakcinácia psov a mačiek - sobota 4.7.2020

Aj aplikácia mikročipu pre psa. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

ZŠ s MŠ Oščadnica 1374 - zhoršujúca sa epidemiologická situácia v okrese Čadca

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 v okrese Čadca, v nadväznosti na usmernenie RÚVZ v Čadci zo dňa 24.06.2020, ktorým sa v čase mimoriadnej situácie nedoporučuje konanie hromadných podujatí v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto a po dohode so starostom Obce Oščadnica,  štatutárnym zástupcom zriaďovateľa, riaditeľka školy oznamuje nasledovné: celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Oznam

Obec Oščadnica oznamuje, že dňa 25.06.2020 budú prebiehať v časti obce od kostola – smer Dedovka práce na obnove vozovky cesty III. triedy po realizácii kanalizácie. Prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie súvisiacich obmedzení. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácie pre rodičov o nástupe žiakov do ZŠ s MŠ Oščadnica 1374 od 22.6.2020

s účinnosťou od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ s MŠ Oščadnica 1374.
celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Prevádzka materských škôl v mesiaci júl 2020

Od 1.7. do 17.7. 2020 budú v prevádzke:
- Materská škola Oščadnica, Píla 22
- Materská škola Oščadnica, Rovne 1492
celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Obnova vozovky Centrum - Dedovka

Obec Oščadnica oznamuje, že od 16.6.2020 budú prebiehať v časti obce od kostola – smer Dedovka práce na obnove vozovky cesty III. triedy po realizácii kanalizácie. Prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie súvisiacich obmedzení. celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Obnovenie vyučovania v ZUŠ vo výtvarnom odbore

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje, že od pondelka 15.6.2020 obnovuje vyučovanie už aj vo výtvarnom odbore. Vyučovanie bude prebiehať v obvyklom čase. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

11.6.2020 - prerušenie dodávky vody v centre obce

na verejnom vodovode v Oščadnici od čerpacej stanice centrum po Kalváriu. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR (GVD) pre obdobie 2020/2021 - PRIPOMIENKOVANIE

Rámcový návrh GVD 2020/2021 je pracovný návrh cestovného poriadku verejnej železničnej osobnej dopravy, ktorý vstúpi do platnosti od generálnej zmeny cestovných poriadkov, teda od 13. decembra 2020. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušená dodávky vody v rozsahu od Šport hotela po obchod "kocka", v utorok 2.6.2020.

Predpokladaný čas  prerušenia dodávky vody bude od 8:00 do 13:00 resp. do ukončenia prác. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Oznam pre zákonných zástupcov pre nástup detí do MŠ a ZŠ od 1.6.2020

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pred nástupom dieťaťa do MŠ a ZŠ od 1.6.2020 vyplniť predpísané tlačivá. Tlačivo nie je potrebné potvrdiť od lekára. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Zápis do Základnej umeleckej školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou
oznamuje rodičom a deťom, že v dňoch od 4. júna do 26.júna 2020 budú prebiehať PRIJÍMACIE SKÚŠKY a ZÁPIS.
celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Dnes 22.5.2020 - piatok, od 10:00 do 12:00 hodiny bude obmedzená premávka do lokality Zagrapa a Kubuši

z dôvodu realizácie výkopových prác na kanalizácii. 100 m od centra v smere na na Zagrapu bude neprejazdná komunikácia. celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Radoslav Kohut
prvá
z 6
posledná