Obec Oščadnica
Oščadnica

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: +421 417 079 460
oscadnica@oscadnica.sk

Dalšie kontakty

Menu

Informácie k príspevku za ubytovanie odídenca

Prehľad potrebných informácií k príspevku za ubytovanie odídenca nájdete tu:

Postup:

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;

 

            K výkazu oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca za mesiac MAREC 2022 je potrebné predložiť:

 • originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi uzavretej s každým ubytovaným odídencom (Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník),
 • originál čestného vyhlásenia oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi,

 

 •  

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Túto povinnosť je odídenec povinný prvýkrát splniť v mesiaci apríl 2022. Je potrebné, aby sa odídenec jedenkrát za kalendárny mesiac osobne dostavil na sekretariát obecného úradu a potvrdil miesto ubytovania. Základom je, aby bola táto povinnosť odídencom osobne splnená a aby obec mala túto skutočnosť zaznamenanú.

 

 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

 

Aktuálne informácie:

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

 

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Príspevok   sa poskytuje vo výške

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

 

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

 

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
 • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

 

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. 

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

 

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

 

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

 

Viac informácií:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

 

Ďalej Vám dávame do pozornosti zákon o azyle:

 

§ 36a

Príspevok za ubytovanie odídenca

(1) Vláda môže rozhodnúť o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok“) prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie.

(2) Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (ďalej len „oprávnená osoba“). Oprávnená osoba je povinná predložiť obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády podľa odseku 9. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Príspevok sa neposkytuje osobe, na ktorú sa vzťahuje poskytovanie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi podľa osobitného predpisu13b) alebo osobe, ktorá má nárok na akékoľvek iné peňažné plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania odídencovi podľa osobitných predpisov.13c) Príspevok sa neposkytuje ani osobe, ktorá si uplatní nárok na poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022. Obec je oprávnená na účely poskytnutia príspevku spracovávať osobné údaje uvedené v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi a vo výkaze podľa odseku 7; obec je oprávnená tieto údaje overovať v informačnom systéme podľa osobitného predpisu,13d) prípadne v súčinnosti s ministerstvom. Nehnuteľnosť podľa prvej vety musí spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.13e)

 

Výkaz_fyzická osoba_Obec1 (1).xlsx (105.31 kB)

Výkaz_právnická osoba_Obec1.xlsx (105.87 kB)

ubytovanie odídenca - zmluva.docx (42.55 kB)

ubytovanie odídenca -príloha zmluvy-čestné vyhlásenie.docx (29.3 kB)

Súkromný subjekt - Nariadenie vlády_2022_99_20220331.pdf (199.18 kB)

Podnikateľský subjekt - Nariadenie vlády_2022_100_20220331.pdf (193.53 kB)

 

Prílohy

Výkaz_fyzická osoba_Obec1 (1).xlsx

Výkaz_fyzická osoba_Obec1 (1).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 105,31 kB

Výkaz_právnická osoba_Obec1.xlsx

Výkaz_právnická osoba_Obec1.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 105,87 kB

ubytovanie odídenca - zmluva.docx

ubytovanie odídenca - zmluva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 42,55 kB

ubytovanie odídenca -príloha zmluvy-čestné vyhlásenie.docx

ubytovanie odídenca -príloha zmluvy-čestné vyhlásenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,3 kB

Súkromný subjekt - Nariadenie vlády_2022_99_20220331.pdf

Súkromný subjekt - Nariadenie vlády_2022_99_20220331.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,18 kB

Podnikateľský subjekt - Nariadenie vlády_2022_100_20220331.pdf

Podnikateľský subjekt - Nariadenie vlády_2022_100_20220331.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,53 kB
Dátum vloženia: 1. 4. 2022 15:21
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 5. 2022 14:08
Autor: Správce Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:481
TÝŽDEŇ:3493
CELKOM:1817881

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
mierny dážď 29 °C 18 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 29/16 °C
pondelok 15. 7. polojasno 30/18 °C
utorok 16. 7. silný dážď 33/17 °C