Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oščadnica

1

 

Zmluva o poskytnutí NFP http://www.zverejnenie.sk/upload/25d17e1f-858f-5473-2ba5-4d4819bd4198/bb94497d-f670-c9c4-c908-51150c7bb153.pdf
Dodatok ku zmluve http://www.zverejnenie.sk/upload/25d17e1f-858f-5473-2ba5-4d4819bd4198/46b3e4b1-cd1f-cffe-f994-51389c2bdb4e.pdf
Dodatok ku zmluve Dodatok c.2 -k Zmluve o poskytovani nenavratneho financneho prispevku.pdf 
Rozhodnutie o schválení Rozhodnutie o schválení 
Súhrnná informácia o projekte Súhrnná informácia o projekte 
Fotografie z realizácie projektu Fotografie z realizácie projektu 

 

 

Obec Oščadnica v decembri 2012 obdržala informáciu o schválení žiadosti o  nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) na účely rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia . Zmluvu s riadiacim orgánom o realizácii projektu sme podpísali v januári 2013. 
Ďalej sú uvedené základné informácie o celom projekte.

 

Internetová stránka operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR:
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s

Internetová stránka riadiaceho orgánu - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:  www.siea.sk

Názov a stručný opis projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Oščadnica

Realizácia projektu pozostáva najmä z týchto prác:

  • Demontáž starého svetelného miesta
  • Káble a vodiče
  • Materiál pre vzdušné vedenie
  • Regulácia
  • Rozvádzače
  • Stožiare
  • Svetelné zdroje
  • Svietidlá a príslušenstvo
  • Výložníky
  • Základy

Vďaka podpore Európskej únie, obec Oščadnica zrealizovala projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Oščadnica“, vymenila  280 starých lámp, ktoré mali veľkú spotrebu a nahradila ich novými modernejšími svietidlami. Sú vysoko úsporné a taktiež sa upravil spôsob svietenia a rôzne možnosti zapínania a vypínania jednotlivých lokalít v obci. Svietenie sa stalo efektívnejšie a úspornejšie.  Môžeme konštatovať, že  realizácia projektu  prispela k zlepšeniu podmienok života občanov našej obce.
 

 

Iné projekty: