Navigácia

Obsah

Voľné pracovné miesta v ZŠ s MŠ

Typ: ostatné
Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374 príjme do pracovného pomeru:

školského špeciálneho pedagóga - pracovný pomer na dobu určitú  od 27.8.2021  do  31.8.2022

pedagogického asistenta  pre MŠ - pracovný pomer na dobu určitú  od 27.8.2021  do  31.8.2022

učiteľku pre primárne vzdelávanie - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022

učiteľa/učiteľku slovenského jazyka v kombinácii s občianskou náukou - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- štruktúrovaný životopis

- motivačný list
- doklady o vzdelaní – fotokópie

- doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície

 -čestné vyhlásenie o bezúhonnosti / odpis z registra trestov
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .


Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom  na adresu : anna.jarabicova@gmail.com  resp.poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, 023 01 Oščadnica  do  31.07.2021.

Po spracovaní žiadostí budú na pracovný pohovor pozvaní vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným  pracovným miestom. 

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.


Vytvorené: 28. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 28. 6. 2021 07:51
Autor: Radoslav Kohut