Navigácia

Obsah

Pozvánka na VZ ZVSL

Typ: ostatné
v nedeľu 14. apríla 2019 o 10,00 hod. v KD

Výbor združenia vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo

023 01  Oščadnica č. 751

zvoláva

valné zhromaždenie

členov pozemkového spoločenstva v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. v znení zákona č. 34/2014 Z.z.,

ktoré sa uskutoční

 

v nedeľu 14. apríla 2019 o 10,00 hod.

v Kultúrnom dome v Oščadnici

 

Program:  1. Zahájenie

                  2.  Voľba komisií

                  3.  Správa o činnosti ZVSL Oščadnica, p.s. za rok 2018

                  4.  Správa OLH

                  5   Správa o hospodárení a účtovná uzávierka za rok 2018

                  6   Prevzatie od Lesov SR, š.p. porastu č. 284 B1,2

                  7.  Správa dozornej rady za rok 2018

                  8.  Diskusia

                  9.  Prijatie uznesení

                10.  Záver

  

 

Registrácia začína o 9,00 hod.

Pri registrácii sa každý člen preukáže dokladom totožnosti, v prípade zastupovania iných členov je nutné predložiť písomné splnomocnenie (viď nižšie).Celý podrobný materiál ku konaniu zhromaždenia je k dispozícií v sídle ZVSL a na výveske na DK v Oščadnici.

Na záver bude podávaný guláš a občerstvenie


Vytvorené: 25. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2019 17:00
Autor: Radoslav Kohut