Navigácia

Obsah

Informácie pre rodičov o nástupe žiakov do ZŠ s MŠ Oščadnica 1374 od 22.6.2020

Typ: ostatné
s účinnosťou od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ s MŠ Oščadnica 1374.

A/Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ od 22.6.2020

 

Pre žiakov prvého až piateho ročníka prebieha vyučovanie od 1.6.2020.

Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka sa obnovuje vyučovanie od 22.6.2020.

 Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná na základe zrealizovaného prieskumu.

Prieskum  účasti na vyučovaní  žiakov 6.-9.ročníka prebieha od 16.6.2020 do 19.6.2020 do 12.00 hod. prostredníctvom  triednych učiteľov cez „EDUPAGE“.

Vstup žiakov do školy:  od 7.00 hod do 7.30 hod. 

 

Rozsah vyučovania:

Roč. 1.-5. :   7.30 – 11.00 hod. 

Roč. 6. – 9.: 7.30 – 12.00 hod.

 

Žiaci, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu, sú povinní naďalej komunikovať s vyučujúcimi rovnako ako počas dištančnej formy vzdelávania.

Prevádzka materských škôl:  6.30 – 16.30 

Prevádzka ŠKD:  11.00 – 16.30

Zákonný zástupca pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD nevstupuje do budovy školy. Použije zvonček pri dverách, resp. ohlási sa telefonicky pani vychovávateľke.  Dieťa vyzdvihuje z ŠKD  iba osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

Stravovanie žiakov v ŠJ:

Vydávanie obedov pre žiakov prítomných v škole: od 11.00 hod do 13.30 hod.

V prípade nahlásenia (odhlasovania) obedov je potrebné  postupovať podľa pravidiel zavedených od 1.9.2019, t.j. prihlasovanie a odhlasovanie realizovať u príslušnej vedúcej ŠJ (internetová aplikácia, telefón).

Pre žiakov prvého až deviateho ročníka, ktorí nie sú nahlásení do školy, sa vzhľadom na obmedzenia počas mimoriadneho prerušenia vyučovania obedy nevydávajú.

 

V Oščadnici dňa 17.6.2020                                      Mgr.Anna Jarabicová, riaditeľka školy  


Vytvorené: 18. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2020 08:19
Autor: Radoslav Kohut