Navigácia

Obsah

27. ročník "Oščadnická heligónka"

Typ: ostatné
Štatút a prihláška na súťažnú prehliadku.

Prihláška vo formáte .doc

Prihláška vo formáte .pdf

 

 

Š T A T Ú T

27. ročníka národnej súťažnej prehliadky v hre na heligónku

 

OŠČADNICKÁ HELIGÓNKA

 

Poslanie

 

Aktivizovanie jednotlivcov – sólistov - heligonkárov k vyhľadávaniu, spracovaniu a interpretácii hudobného materiálu z rôznych oblastí Slovenska

Verejná prezentácia a vzájomná umelecká konfrontácia inštrumentalistov  – hráčov na heligónku

Objavovanie nových muzikantských a speváckych talentov pôsobiacich v oblasti ľudovej hudby

Sprístupňovanie umeleckých hodnôt pôvodného hudobného folklórneho materiálu  širokej verejnosti

Podpora existencie a činnosti sólistov – heligonkárov

Výchova mladých talentov v oblasti ľudovej hudby

 

Termín a miesto prehliadky

25.5. – 26. 5.2019, Oščadnica

 

Podmienky súťaže

 

  1. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, ktorí pôsobia samostatne, resp. sú členmi umeleckých kolektívov a vyvíjajú svoju činnosť v regióne Kysúc, alebo v iných regiónoch Slovenska v zahraničí ,skupiny heligonkárov.

 

  1. Súťažný program je stanovený časovým limitom od 3 do 6 minút, pričom každá skupina, každý súťažiaci odohrá dve skladby. Minimálne jedna z týchto dvoch skladieb by sa mala viazať k regiónu, ktorý interpret reprezentuje, resp. odkiaľ pochádza.

 

  1. Interpreti prezentujúci folklórny materiál súťažia v  kategóriách:

                    1. Deti  do 10 rokov (vrátane)

        2. Mládež  od 11 do 18 rokov (vrátane)

        3. Ženy

        4. Muži

  1. Skupiny (dvaja a viac)

 

  1. Súťaž je rozdelená na dva dni

SOBOTA 25.5.2019

 A ) deti do 10 rokov ( 1 heligonkár(ka) samostatne, alebo s doprovodom speváka,

       speváčky  sú v kategórii A)

             B ) mládež od 11 do 18 rokov (1heligonkár(ka) samostatne, alebo s doprovodom 

                   speváka ,speváčky    sú  v kategórii B)      

             C)  skupiny ( 2 heligonkári a viac)

             D)  umelá tvorba ( deti, mládež spolu  A,B,C)

 

Víťazi zo soboty sa môžu ako hostia predstaviť nesúťažne v GALAPROGRAME v nedeľu 26.5.2019.

 

NEDEĽA 26.5.2019

  1. ženy od 18 rokov ( 1 heligonkárka samostatne, alebo s doprovodom speváka

speváčky sú v kateg.A)

  1. muži od 18 rokov ( 1 heligonkár samostatne, alebo s doprovodom speváka, speváčky sú v kateg. B)
  2. skupiny  ( 2 heligonkári a viac)
  3. umelá tvorba (  jednotlivcov a skupín A,B,C)

 

      Súťažné časti sa uskutočnia v popoludňajších hodinách.

      Príchod a prezentácia súťažiacich  je v sobotu  25. mája do 13.00 hod.

                                                            v nedeľu 26. mája do 13.00 hod.

   5.Súťažiacim  odporúčame vhodné oblečenie- krojovaný odev z oblasti odkiaľ pochádzajú,

       resp. vhodne štylizovaný odev adekvátny  charakteru a pôvodu prezentovaných skladieb.

 

    6.Súťažné vystúpenia hodnotí odborná porota.

       Hodnotenie bude zamerané na:

       - kvalitu interpretácie pôvodného, resp. upraveného hudobného, folklórneho,

         resp. umelého materiálu

       -vystihnutie regionálneho charakteru prezentovaných skladieb

       -výber a dramaturgiu repertoáru

       -technickú vyspelosť a celkovú umeleckú úroveň interpretácie

       -celkový umelecký dojem vystúpenia

       -plusové hodnotenie (odev,spev)

 

Ocenenia

 

V kategórii detí a mládeže  udelí porota diplomy a vecné ceny za 1., 2. a 3. miesto

V kategórii dospelých a skupín  udelí porota finančné ceny (vecné ceny)

za 1., 2. a 3. miesto za každú kategóriu.

 

Osobitné kategórie:

Heligonkár-zabávač, udelí porota jednu cenu

Cena diváka- organizátori udelia na základe počtu diváckych hlasov počas programu

jednému zo súťažiacich v obidvoch častiach súťaže.

 

Organizátori prehliadky

Obec Oščadnica

 

 

Finančné zabezpečenie:

Usporiadatelia zabezpečia a uhradia všetkým súťažiacim  stravu (sobota – obed, nedeľa – obed). Tú je potrebné nahlásiť v prihláške na súťaž. Dopravu si hradia účastníci sami.

 

Vyplnené prihlášky na Oščadnickú heligónku pošlite na adresu: Obec Oščadnica, Námestie

Martina Bernáta č. 745,  023 01 Oščadnica, p. J. Liptáková do 10. mája 2019. 

Email:jozefa.liptakova@oscadnica.sk

Prihlásení účastníci následne obdržia ďalšie pokyny a informácie


Prílohy

Vytvorené: 12. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2019 11:09
Autor: Radoslav Kohut