Obec Oščadnica
Oščadnica

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: +421 417 079 460
oscadnica@oscadnica.sk

Dalšie kontakty

Menu

Aktívna spolupráca v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva PL-SK pohraničia

 

Obec Oščadnica (Vedúci partner) a Gmina Rajcza (Partner projektu 1) realizujú projekt s názvom:  „Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 1: „Aktívna spolupráca v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva PL-SK pohraničia“.

 

Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0114/17

Obdobie realizácie: 1.5.2021 – 30.4.2023

 

Stručný popis projektu:

 

Obce Oščadnica a Rajcza spolu susedia, delí ich len hranica medzi oboma štátmi. Ich pohraničné územie je krásne a bohaté na prírodné a kultúrne dedičstvo. Preto sa rozhodli zveľaďovať toto prostredie, teda chrániť, rozvíjať a propagovať ho spoločne. Projekt je zrkadlom už dlhodobej vzájomnej spolupráce a nadväzuje už na predchádzajúce spoločné aktivity (napojenie sa na infraštruktúru TEN-T a vybudovanie turistickej trasy – cyklotrasy). Projekt je zameraný na vybudovanie múzea prírodného a kultúrneho dedičstve v obci Oščadnica a to rekonštrukciou bývalej školy a zároveň sa tu vybudujú ubytovacie kapacity a spoločenské miestnosti aby sa tu mohli organizovať výmenné pobyty detí a mládeže. Ide o unikátne múzeum – každý exponát bude mať svoj QR kód, návštevníci dostanú tablety so slúchadlami – keď si kód načítajú, spustia sa o ňom informácie – text a rozprávanie). Jeden týždňový pobyt sa uskutoční aj počas realizácie projektu. Zároveň sa vybuduje ďalší okruh cyklotrasy medzi obcami a to rekonštruovaním cesty a popri ňom sa vybudujú dve oddychové zóny – jedna v prírode a jedna v miestnej časti Rycerka Gorna, kde bude zreštaurovaná aj kaplnka z roku 1901 - Kamenná kaplnka Matky Božej. Toto všetko podporíme organizáciou podujatia „Strecha dvoch kultúr“, na ktorom sa bude propagovať kultúra a tradície Rycerki Górnej a jej cezhraničného umiestnenia a vytvorením e-nástroja. Všetky pamiatky, informačné tabule a pod. označíme QR kódmi, ktoré keď návštevník načíta (tabletom, smartfónom) objavia sa mu informácie o danej pamiatke. Informácie budú uložené na webovej stránke (portáli), ktorá bude zároveň tvoriť ucelenú prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia aj pre užívateľov počítačov resp. notebookov.

 

Hlavný cieľ projektu: Ochrana, rozvoj a propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva v PL-SK pohraničí

 

Špecifický cieľ projektu: Zvýšenie úrovne využívania prírodného a kultúrneho dedičstva v PL-SK pohraničí

 

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 1 573 046,80 Eur.

Spolufinancovanie:

85% Európsky fond regionálneho rozvoja:  1 337 089,75 Eur

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR: 126 006,71 Eur

 

Obec Oščadnica (Partner wiodący) a Gmina Rajcza (Partner projektu 1)  realyzuja projekt pod tytulem: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK“,  który został zatwierdzony do realizacji w ramach naboru do składania wniosków w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, Oś priorytetowa nr. 1: "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza ".

 

Kod projektu: PLSK.01.01.00-SK-0114/17

Okres realizacji: 1.5.2021 – 30.4.2023

 

Krótki opis projektu

Gminy Oščadncia i Rajcza sąsiadują ze sobą, dzieli ich tylko granica między oboma krajami. Ich tereny na pograniczu są piękne i bogate w dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Dlatego postanowiły wspólnie działać, aby chronić to środowisko, dbać o nie i promować go. Projekt odzwierciedla długoletnią wzajemną współpracę i nawiązuje do poprzednich wspólnych działań (podłączenie do infrastruktury TEN-T i budowy trasy turystycznej- trasy rowerowej). Projekt ma na celu wybudowanie Muzeum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego tuż na granicy w gminie Oščadnica za pośrednictwem remontu dawnej szkoły, jednocześnie wybuduje tu pomieszczenia noclegowe i świetlicę dla organizacji programów wymiany dzieci i młodzieży. Dotyczy to unikatowego muzeum – każdy eksponat będzie miał swój kod QR, odwiedzający otrzymają tablety ze słuchawkami-kiedy załadują QR kod to włączą się informacje-tekstowe i dźwiękowe. W trakcie realizacji projektu odbędzie się taki jednotygodniowy pobyt. Równocześnie zostanie wy budowany kolejny krąg trasy rowerowej między gminami po przez wyremontowanie drogi i dwie strefy wypoczynku – jedna w przyrodzie i jedna w miejskiej części Rycerka Górna, gdzie będzie odnowiona kaplica od 1901 roku, Kamienna kaplica Matki Boskiej. Wszystko to wesprzemy w formie organizacji imprezy „Strzecha Dwóch Kultur”, gdzie będziemy promować kulturę i tradycje Rycerki Górnej i jej transgraniczne położenie oraz e-narzędzie. Wszystkie zabytki, tablice informacyjne itp. oznaczmy kodami QR, które po wyświetleniu ( na tablecie, smartfonie) pokażą informacje na temat danego zabytku, gdzie się znajduje , itp. Informacje te będą publikowane na stronie internetowej (www portalu), która będzie przedstawiać kompleksową prezentację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza także dla użytkowników komputerów.

 

Glówny cel projektu:

Ochrona, rozwój i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionach przygranicznych PL-SK

 

Cel szczegółowy projektu:

Zwiększenie poziomu wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionach przygraniczny.

 

Calkowity koszt projektu: 1 573 046,80 Eur.

Dofinansowanie:

85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 337 089,75 Eur

Dofinansowanie z budżetu państwa Republiki Słowackiej: 126 006,71 Eur

 

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 183
TÝŽDEŇ: 2834
CELKOM: 1376036

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 8. 2022
zamračené 31 °C 17 °C
piatok 19. 8. mierny dážď 33/19 °C
sobota 20. 8. mierny dážď 27/18 °C
nedeľa 21. 8. silný dážď 19/15 °C