Navigácia

Obsah

Jozefa Liptáková


Úloha v org. štruktúre

Odd. kultúry a sociálnych vecí a rodiny - Odb. referent, sociálna agenda