Obec Oščadnica
Oščadnica

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: +421 417 079 460
oscadnica@oscadnica.sk

Dalšie kontakty

Menu

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásilareferenduma určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Celé znenie vyhlásenia nájdete na tomto odkaze: referendum 2023 (207.06 kB)


 
V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“. 


Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou, a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce/obecného úradu/, v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.12.2022).

Požiadať môže aj  elektronicky na e-mailovú adresu: zuzana.zagrapanova@oscadnica.sk, taktiež najneskôr do 02.12.2022. 

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 


Hlasovací preukaz (HP)

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá HP a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní HP. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie HP osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda, t.j. najneskôr 20.01.2023 v úradných hodinách obce alebo v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie HP bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 02.01.2023. Požiadať o HP môže aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, a to najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 20.01.2023. 

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí HP. Obec zašle HP voličovi doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".


Delegovanie do okrskovej volebnej komisie /OVK/

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v NR SR a petičným výborom za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK v našej obci doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda, t.j. do 24.11.2022 do 24.00 hod. Člen OVK nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena OVK. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno obci doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu obce oscadnica@oscadnica.sk.


Určenie volebných okrskov pre Referendum 2023

V zmysle Rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky zo dňa 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda, uverejneného v Zbierke zákonov pod č. 362/2022 a v nadväznosti na § 8 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,    starosta obce    u r č u j e       v obci Oščadnica  pre Referendum 2023, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023 6 volebných okrskov:

Okrsok 01 – volebná miestnosť –  Materská škola Oščadnica Rovne

Okrsok 02 – volebná miestnosť –  Kysucká izba Oščadnica – Vyšný koniec                                                  

Okrsok 03 – volebná miestnosť –  Základná škola Oščadnica Ústredie       

Okrsok 04 – volebná miestnosť –  Základná škola Oščadnica  Ústredie     

Okrsok 05 – volebná miestnosť –  Základná škola Oščadnica – Nižný koniec

Okrsok 06 – volebná miestnosť –  Základná škola Oščadnica – Nižný koniec

 

Volebný okrsok číslo 1  zahŕňa časti obce:  Vreščovka, Peňáci, Košariská, Svancári, Beskydok, Rovne.

Volebný okrsok číslo 2 zahŕňa časti obce:  Haladeji, Lalíci, Magura, Závozy, Tertež, Vyšní Vojtuši, Moskáli, Hanzlov, Batorkovia, Lysovia, Lušňákovia, Blahovia, Dirgasovia, Marguši, Chlastáci.

Volebný okrsok číslo 3 zahŕňa časti obce:  Gavlovia, Janečkovia, Jendrišáci, Kvašňovia, Jurčagovia, Kopačkovia, Vyšní Pazderovia, Vyšní Masláci, Dunajovcovia, Michajkovia, Kubinovia, Sivovia, Fojstvo.

Volebný okrsok číslo 4 zahŕňa časti obce:  Dedovka, Grofovia, Príslop, Zadedová, Komanovky, Kubuši, Zagrapa, Majovia, Ústredie, Janelovia, Vyhryzkovia, Mrozkovka, Gajdošovia, Kozovia, Nižní Vojtuši, Honkovia, Kubanovia.

Volebný okrsok číslo 5 zahŕňa časti obce:  Glettovia, Ryboňovia, Gilaňovia, Čamborovia, Špalkovia, Pečarkovia, Fefkovia, Peňovia, Školovia, Kučákovia, Škripkovia, Višňákovia, Kamolovia, Drábovia, Drahnovia, Nižní Masláci.

Volebný okrsok číslo 6 zahŕňa časti obce:  Mičkovia, Revajovia, Knapikovia, Urbanovia, Žolnovia, Pezderovia, Ševčíkovia, Šulganovia, Gaborovia, Píla, Polesie.


Bližšie informácie: https://www.minv.sk/?referendum


Informácie pre voliča (272.54 kB)

Žiadosť o voľbu poštou (122.84 kB)

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:391
TÝŽDEŇ:391
CELKOM:1800087

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
slabý dážď 25 °C 11 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 26/14 °C
streda 19. 6. slabý dážď 29/15 °C
štvrtok 20. 6. oblačno 24/14 °C