Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Oščadnica)

PaedDr. Marek Dudiak

Zástupca starostu obce - Oščadnica
Poslanec 2018 - 2022 - Obecné zastupiteľstvo

Jozef Gužík

Odd. správy a údržby majetku obce - Odd. správy a údržby majetku obce

Katarína Hamacková

Podateľňa, sekretariát starostu obce - Sekretariát obce

Mgr. Anna Jarabicová

Odb. referent, školský úrad s Obcou Zborov n/Bystr. - Odd. školstva

Miroslav Koza

Odd. správy a údržby majetku obce - Odd. správy a údržby majetku obce

Jozef Kubánek

Odd. správy a údržby majetku obce - Odd. správy a údržby majetku obce

Jozef Lalik

Odd. správy a údržby majetku obce - Odd. správy a údržby majetku obce

Mgr. Veronika Lokšová

Podateľňa, sekretariát starostu obce - Oščadnica

Peter Lupták

Odb. referent, kult. aktivity, kino, knižnica - Odd. kultúry a sociálnych vecí a rodiny

Rudolf Maják

Správca cintorína a domu smútku - Odd. správy a údržby majetku obce

Mgr. Dušan Poláček

Odb. referent, životné prostredie a odp. hospodárstvo - Odd. stavebné

Štefan Smolka

Odd. správy a údržby majetku obce - Odd. správy a údržby majetku obce

Mgr. Branislav Stempin

Obecná rada - Obecná rada
Poslanec 2018 - 2022 - Obecná rada
Poslanec 2018 - 2022 - Obecné zastupiteľstvo

Peter Škorvánek

Odd. správy a údržby majetku obce - Odd. správy a údržby majetku obce

Magdaléna Trúchla

Odd. správy a údržby majetku obce - Odd. správy a údržby majetku obce

Štefan Trúchly

Člen obecnej rady - Obecná rada
Poslanec 2018 - 2022 - Obecné zastupiteľstvo

Peter Urbánek

Odd. správy a údržby majetku obce - Odd. správy a údržby majetku obce

Ing. Štefan Vojtuš

Člen obecnej rady - Obecná rada
Poslanec 2018 - 2022 - Obecné zastupiteľstvo

Ing. Peter Zeljenka

Prednosta úradu - Oščadnica
Odb. referent, vedúci - Odd. stavebné

Štefan Zeljenka

Odd. správy a údržby majetku obce - Odd. správy a údržby majetku obce