Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Osoby

Jozef Lalik

Odd. správy a údržby majetku obce

Miroslav Koza

Odd. správy a údržby majetku obce

Jozef Kubánek

Odd. správy a údržby majetku obce

Peter Urbánek

Odd. správy a údržby majetku obce

Štefan Smolka

Odd. správy a údržby majetku obce

Jozef Gužík

Odd. správy a údržby majetku obce

Magdaléna Trúchla

Odd. správy a údržby majetku obce

Rudolf Maják

Správca cintorína a domu smútku

Rastislav Krčmárik

Odd. správy a údržby majetku obce

Peter Škorvánek

Odd. správy a údržby majetku obce

Štefan Zeljenka

Odd. správy a údržby majetku obce