Obec Oščadnica
Oščadnica

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: +421 417 079 460
oscadnica@oscadnica.sk

Dalšie kontakty

Menu

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. februára 2024

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u j e m

  1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r.


Zápisnice jednotlivých okrskových komisií v obci Oščadnica:

Okrsok 01 – volebná miestnosť - Materská škola Oščadnica Rovne Typ: PDF
Okrsok 02 – volebná miestnosť – Kysucká izba Oščadnica – Vyšný koniec Typ: PDF
Okrsok 03 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica - Ústredie Typ: PDF
Okrsok 04 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica - Ústredie Typ: PDF
Okrsok 05 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica – Nižný koniec Typ: PDF
Okrsok 06 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica – Nižný koniec Typ: PDF


Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 201.89 kB

Informácia pre voliča - slovenský jazyk.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

Informácia pre voliča - anglický jazyk.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 25.43 kB

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov obce pre voľby do EP 2024.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 18.22 kB


Volebné okrsky pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024


V zmysle Rozhodnutia predsedu NR SR č. 12/2024 zo dňa 09.02.2024 budú pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024, ktoré sa budú konať dňa 08.06.2024 v obci Oščadnica vytvorené volebné okrsky:


Okrsok 01 – volebná miestnosť - Materská škola Oščadnica Rovne
Okrsok 02 – volebná miestnosť – Kysucká izba Oščadnica – Vyšný koniec
Okrsok 03 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica - Ústredie
Okrsok 04 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica - Ústredie
Okrsok 05 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica – Nižný koniec
Okrsok 06 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica – Nižný koniec


Zverejnenie elektronickej adresy k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Obec Oščadnica v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 8. júna 2024 zverejňuje e-mailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií: oscadnica@oscadnica.sk.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná do 9.apríla 2024 do 24.00 h.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V zmysle § 79 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovej stránke: http://www.minv.sk/?volby-ep


Hlasovací preukaz pre voľby prezidenta SR

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
V súlade s § 11 c ods.5 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Oščadnica zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: zuzana.zagrapanova@oscadnica.sk

 

Vydávanie hlasovacích preukazov

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 24.4.2024.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 07.06. 2024;  Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne t.j. na počkanie

v listinnej podobe  na adresu:  Obecný  úrad, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20.05.2024 ),

elektronicky (e-mailom na zuzana.zagrapanova@oscadnica.sk) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20.05.2024). 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 07.06.2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

 

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.
 

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.


Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu si môžete prevziať na tomto odkaze Typ: DOC dokument, Velkosť: 35 kB

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:395
TÝŽDEŇ:395
CELKOM:1800091

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
slabý dážď 25 °C 11 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 26/14 °C
streda 19. 6. slabý dážď 29/15 °C
štvrtok 20. 6. oblačno 24/14 °C