Sample Image
     

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 2016

E-mail Tlačiť
P O Z V Á N K A
na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 2016 (pondelok) o 14.00 hod.
v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Informácia o zrealizovaných, podaných a pripravovaných projektoch.
4. Prerokovanie prevodu majetku obce – časti parcely C-KN 4538 v k. ú. Oščadnica
o výmere 344 m² a parcely C-KN 4533/2 v k. ú. Oščadnica o výmere 98 m² podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, definovaného v uznesení č. 20/2016 zo dňa
28.06.2016.
5. Diskusia.
6. Záver.
Ing. Marián Plevko
starosta obce
V súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bola pozvánka s návrhom programu 4. zasadnutia OZ vyvesená na Úradnej tabuli
Obce Oščadnica dňa 21.09.2016 o 15:00 hod.
Čítať celý článok...
         

Oščadnické noviny 2/2016

E-mail Tlačiť
V týchto dňoch do oščadnických domácností, prostredníctvom Slovenskej pošty,  rozosielame aktuálne vydanie Oščadnických novín. V prípade, že ich neobdržíte  v termíne do 16.8.2016 môžete si ich vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu.

  Oščadnické noviny 2/2016 vo formáte .pdf si nájdete na tomto odkaze. 
Čítať celý článok...
       

INFORMÁCIA O ROZVOZE STRAVY V OBCI OŠČADNICA

E-mail Tlačiť

Obec Oščadnica v snahe skvalitniť život svojim občanom, zabezpečuje poskytovanie stravovania ako podpornej služby pre občanov s trvalým pobytom v obci Oščadnica.

Čítať celý článok...
 

Informácia pre poskytovateľov služieb a tovarov na území obce Oščadnica

E-mail Tlačiť

Vážení  poskytovatelia služieb a tovarov,

     obec Oščadnica vytvára nový internetový portál určený pre návštevníkov našej obce, na ktorom máme záujem propagovať všetky zaujímavosti v našej obci, turistické možnosti v jej okolí ,ako aj dostupnosť služieb a tovarov v Oščadnici.

 Na týchto stránkach budeme propagovať všetky kultúrne akcie spolu s fotogalériou, propagovať tu môžete aj Vaše lokálne a krátkodobé akcie, podujatia, kulinárske dni a podobne.

Čítať celý článok...
 

Váš podnet pre starostu

E-mail Tlačiť
Aj touto cestou chceme poprosiť Vás - obyvateľov obce o zasielanie podnetov týkajúcich sa zlepšenia služieb a činností vykonávaných zo strany obce, prípadne zaslanie nových myšlienok, ktoré budú prospešné pre našu obec, či už pre podporu turizmu, cestovného ruchu, zvýšenie vyťaženosti ubytovacích kapacít, rozvoja reštauračných služieb a iných služieb pre občanov, ktoré využijú vo chvíľach voľna a oddychu.
Všetky Vaše podnety, ktoré môžete zaslať prostredníctvom formulára na stránke www.oscadnica.sk alebo priamo e-mailom na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , budú prednesené starostovi obce a jeho prostredníctvom príslušným komisiám, pracujúcim pri obecnom úrade, alebo konkrétnym osobám, ktoré ich môžu využiť v prospech nás všetkých.  Nebuďme ľahostajní, veď aj zdanlivo jednoduché nápady prinášajú veľké benefity. Ďakujeme.
Aj touto cestou chceme poprosiť Vás - obyvateľov obce o zasielanie podnetov týkajúcich sa zlepšenia služieb a činností vykonávaných zo strany obce, prípadne zaslanie nových myšlienok, ktoré budú prospešné pre našu obec, či už pre podporu turizmu, cestovného ruchu, zvýšenie vyťaženosti ubytovacích kapacít, rozvoja reštauračných služieb a iných služieb pre občanov, ktoré využijú vo chvíľach voľna a oddychu. 
Čítať celý článok...
 

Vzory tlačív

E-mail Tlačiť
Pripravili sme pre Vás vzory tlačív, ktoré potrebujete pri vybavovaní rôznych náležitostí na Obecnom úrade v Oščadnici.
Čítať celý článok...
 

navstevnik2

tik

smsinfo

hotspot

podnet


Voľné ubytovanie
Typ ubytovania
Príchod:
Deň Mesiac Rok
Noc(í) Izba (y) Deti?
Osôb Deti (vek)
Rozšírené vyhľadávanie
© SITOUR, spol. s r. o.