Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby a nariadenie ústneho pojednávania - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"

Vyvesené: 22. 10. 2021

Dátum zvesenia: 22. 11. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť