Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Registratúrna značka:

Dňa 1. apríla 2010 nadobudne účinnosť novela zákona o obecnom zriadení uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 102/2010. Novela spresňuje najmä vzťahy medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom, precizuje úpravu zvolávania a vedenia obecného zastupiteľstva, miestneho referenda a aj odmeňovania poslancov.
Odo dňa účinnosti tejto novely je potrebné upraviť odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici interným právnym predpisom, ktorý podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. Doteraz bolo odmeňovanie poslancov realizované na základe uznesení obecného zastupiteľstva (ostatné uzn. OcZ č.19/2009). Z uvedených dôvodov predkladáme Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici.

Celý článok...

Zodpovedá: Správce Webu