Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oščadnica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

Registratúrna značka:

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s použitím § 6, § 6a, § 7a, § 9, § 9a a § 10 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Sample Image
312,958 kb
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oščadnica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

Zodpovedá: Správce Webu