Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov č.2

Registratúrna značka:

Obec Oščadnica týmto zverejňuje zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov na 1. poschodí v budove č. s. 735 v k. ú. Oščadnica (objekt na námestí M. Bernáta – „bývalá Obuv -Zelenina“). Priestor č. 2 (s orientáciou k fontáne) o výmere 33,4 m2 pozostávajúci z dvoch miestností (3,2 x 3,5 m a 5,0 x 3,8 m) a samostatného WC s umývadlom príp. sprcha.

Lehota na doručenie prípadných cenových ponúk záujemcov je do 30.09.2015 do 15:00 hod.
Obálku s označením „NEOTVÁRAŤ – prenájom nebytového priestoru č. 2 v budove č.s. 735 – cenová ponuka“ je potrebné doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad v Oščadnici, so sídlom Námestie M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica.
Minimálna cena prenájmu – cena 42 € / 1 m² / 1 rok.
Obhliadku priestoru je možné vykonať po dohode s prednostom OcÚ Oščadnica - Ing. Zeljenkom, t.č. 0905 479 977 v pracovnom čase 7.30 – 15.30 hod najneskôr do 30.9.2015 do 14:00 hod.

V Oščadnici dňa 14.09.2015

pp0
pp21
pp22
pp23
pp24
pp25
pp26

Zodpovedá: Správce Webu