Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov

Obec Oščadnica,  týmto zverejňuje zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov na 1. poschodí v budove č. s. 735 k.ú Oščadnica (objekt na námestí M. Bernáta – „bývalá Obuv – Zelenina“). Priestor č. 1 
(s orientáciou k hlavnej ceste) o výmere 47,2 m2 pozostávajúci z dvoch miestností (4,4 x 4,9 m a 5,0 x 4,12 m) a samostatného WC 
s umývadlom. Lehota na doručenie prípadných cenových ponúk záujemcov je do 30.01.2019 do 15:00 hod. Obálku s označením „NEOTVÁRAŤ – prenájom nehnuteľnosti č.s. 735 – Priestor č. 1 - cenová ponuka“ je potrebné doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad v Oščadnici, so sídlom Námestie M. Bernáta č. 745, 023 01  Oščadnica. Minimálna cena prenájmu objektu je 42 € / 1 m² / 1 rok. Obhliadku priestoru je možné vykonať po dohode s prednostom OcÚ Oščadnica Ing. Zeljenkom t.č. 041/7079461 v pracovnom čase 7.30 – 15.30 hod. najneskôr do 30.01.2019.
 

1 1 2

 

Obec Oščadnica,  týmto zverejňuje zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov na 1. poschodí v budove č. s. 735 k.ú Oščadnica (objekt na námestí M. Bernáta – „bývalá Obuv – Zelenina“). 
Priestor č. 2 (s orientáciou k fontáne) o výmere 33,4 m2 pozostávajúci z dvoch miestností (3,2x 3,5 m a 5,0 x 3,8 m) a samostatného WC s umývadlom. Lehota na doručenie prípadných cenových ponúk záujemcov je do 31.01.2019 do 15:00 hod. Obálku s označením „NEOTVÁRAŤ – prenájom nehnuteľnosti č.s. 735 – Priestor č. 2 - cenová ponuka“ je potrebné doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad v Oščadnici, so sídlom Námestie M. Bernáta č. 745, 023 01  Oščadnica. Minimálna cena prenájmu objektu je 42 € / 1 m² / 1 rok. Obhliadku priestoru je možné vykonať po dohode s prednostom OcÚ Oščadnica Ing. Zeljenkom t.č. 041 / 7079461 v pracovnom čase 7.30 – 15.30 hod. najneskôr do 30.01.2019. 

 

22

Zodpovedá: Radoslav Kohut