Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Registratúrna značka:


OBEC OŠČADNICA

týmto zverejňuje podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zodpovedá: Správce Webu