Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE

Registratúrna značka:

ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zodpovedá: Správce Webu