Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE

Registratúrna značka:

ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

alt ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE 134.47 Kb

Zodpovedá: Správce Webu