Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zámer prenájmu majetku obce

Registratúrna značka:

ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Obec Oščadnica týmto zverejňuje zámer priameho prenájmu – prenájom nehnuteľnosti - objekt č. s. 794 k.ú. Oščadnica (objekt bývalej MŠ Peňovia).
ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Obec Oščadnica týmto zverejňuje zámer priameho prenájmu – prenájom nehnuteľnosti - objekt č. s. 794 k.ú. Oščadnica (objekt bývalej MŠ Peňovia).

Zodpovedá: Správce Webu