Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Základné informácie – kanalizácia Oščadnica

Registratúrna značka:

Projekt rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z obce Oščadnica vybudovaním splaškovej tlakovej kanalizácie z HDPE rúr profilu D63 – 250 mm. Cieľom projektovej dokumentácie je zber, odvedenie a doprava splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi obce Oščadnica s ich následným čistením na novej ČOV Oščadnica.
Viac informácií nájdete nižšie:
Sample Image
105,173 kb
Základné informácie – kanalizácia Oščadnica - plné znenie

Sample Image
278,797 kb
Schéma kanalizačnej prípojky

Sample Image
99,102 kb
Zmluva o umiestnení a výstavbe domovej čerpacej stanice splaškových vôd

Zodpovedá: Správce Webu