Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Zlepšenie napojenia do infraštruktúry TEN-T cez obce Rajcza a Oščadnica“

Registratúrna značka:


OBEC OŠČADNICA
v zastúpení Ing. Mariánom Plevkom, starostom

z v e r e j ň u j e
podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Výzvu_na_predloženie_cenovej_ponuky_-_"Zlepšenie_napojenia_do_infraštruktry_TEN-T_cez_obce_Rajcza_a_Oščadnica

V Oščadnici dňa 21.12.2016

Zodpovedá: Správce Webu