Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou

Registratúrna značka:


OBEC OŠČADNICA podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Oščadnica 1374 s predpokladaným nástupom od 1. júla 2015.

Zodpovedá: Správce Webu