Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

OBEC  OŠČADNICA

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou, Oščadnica 1374

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

 

Zodpovedá: Správce Webu