Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republikya § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného právaa o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e m


voľby prezidenta Slovenskej republiky a


u r č u j e m


1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.


Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasovo právnených voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.


Andrej Danko v.r.

Zodpovedá: Radoslav Kohut