Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Poďakovania sponzorom Mikulášskeho podujatia

Registratúrna značka:

Ing. Marián Plevko, starosta obce srdečne ďakuje všetkým sponzorom:

p. Jánovi Mitkovi, p. Miroslavovi Martykánovi, p. Ľubomírovi a Alene Kublovým, p. Vladimírovi Škripkovi, p. Jozefovi Moskáľovi, p. Jozefovi Šulganovi, p. Marcelovi Adamčíkovi, p. Júliusovi Gánoczymu, p. Jozefovi Mórikovi, p. Romanovi Gončárovi a dievčatám zo strediska CR a hotela Marlene, vďaka ktorým sa mohol uskutočniť Mikulášsky podvečer pre deti našej obce.
Vďaka patrí aj všetkým gazdinkám, ktoré prispeli chutnými koláčikmi. Deťom sa rozdalo vyše 800 balíčkov. Poďakovanie patrí i tým, ktorí kúpou hrnčeka s vianočným punčom prispeli na dobrú vec – výťažok putoval Domovu sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici.

Zodpovedá: Správce Webu