Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Počet obyvateľov obce Oščadnica

Registratúrna značka:

Obec Oščadnica v zmysle § 16 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, uverejňuje počet obyvateľov obce Oščadnica ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne: počet obyvateľov obce Oščadnica ( ku dňu 07.07.2014 ) 5 694 obyvateľov

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 zo dňa 07.07.2014 budú konať dňa 15. novembra 2014.

Ing. Marián Plevko

starosta obce

Zodpovedá: Správce Webu