Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Počet obyvateľov Obce Oščadnica

Registratúrna značka:

Obec Oščadnica v zmysle § 16 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, uverejňuje počet obyvateľov Obce Oščadnica ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne:

Počet obyvateľov Obce Oščadnica: 5.698 obyvateľov

Vyvesené dňa: 1. apríla 2011

Nové voľby starostu Obce Oščadnica sa budú podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 80/2011 Z.z. zo dňa 23.03.2011 konať dňa 25. júna 2011.

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
starosta Obce Oščadnica

Zodpovedá: Správce Webu