Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o počte obyvateľov obce Oščadnica

O z n á m e n i e

 

o počte obyvateľov obce Oščadnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

 

Obec Oščadnica v zmysle § 171 ods. 9 a 176 ods. 8 zákona č. zákona   č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   o z n a m u j e ,   že ku dňu vyhlásenia volieb 10.07.2018 má obec Oščadnica 5748 obyvateľov.

Poznámka: Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce – 200 podpisov.

Zodpovedá: Radoslav Kohut