Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici podľa § 166 č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením  č. 17/2018,   zo  dňa 28. 06. 2018 určilo,  že Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici bude mať 13 poslancov, ktorí sa budú voliť v  4 volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa časti obce:  Vreščovka, Peňáci, Košariská, Svancári, Beskydok, Rovne sa volia   2 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa časti obce:  Haladeji, Lalíci, Magura, Závozy, Tertež, Vyšní Vojtuši, Moskáli, Hanzlov, Batorkovia, Lysovia, Lušňákovia, Blahovia, Dirgasovia, Marguši, Chlastáci sa volia   2 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 3, ktorý zahŕňa časti obce:  Gavlovia, Janečkovia, Jendrišáci, Kvašňovia, Jurčagovia, Kopačkovia, Vyšní Pazderovia, Vyšní Masláci, Dunajovcovia, Michajkovia, Kubinovia, Sivovia, Fojstvo, Dedovka, Grofovia, Príslop, Zadedová, Komanovky, Kubuši, Zagrapa, Majovia, Ústredie, Janelovia, Vyhryzkovia, Mrozkovka, Gajdošovia, Kozovia, Nižní Vojtuši, Honkovia, Kubanovia sa volia  4 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 4, ktorý zahŕňa časti obce:  Glettovia, Ryboňovia, Gilaňovia, Čamborovia, Špalkovia, Pečarkovia, Fefkovia, Peňovia, Školovia, Kučákovia, Škripkovia, Višňákovia, Kamolovia, Drábovia, Drahnovia, Nižní Masláci, Mičkovia, Revajovia, Knapikovia, Urbanovia, Žolnovia, Pezderovia, Ševčíkovia, Šulganovia, Gaborovia, Píla, Polesie sa volí  5 poslancov.

V Oščadnici,  dňa 13.08.2018   Ing. Marián Plevko, v.r., starosta obce

Zodpovedá: Radoslav Kohut