Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Registratúrna značka:

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, vyhlásil predseda NR SR 19. decembra 2013 voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania voľby

na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určuje deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky

na sobotu 29. marca 2014.

Miesta konania voľby :
Okrsok 01 – volebná miestnosť - Materská škola Oščadnica Rovne

Okrsok 02 – volebná miestnosť - DSS pre deti a dospelých Slniečko Oščadnica

Okrsok 03 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica Ústredie

Okrsok 04 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica Ústredie

Okrsok 05 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica – Nižný koniec

Okrsok 06 – volebná miestnosť - Základná škola Oščadnica – Nižný koniec

V Oščadnici, dňa 29.01.2014

Ing. Marián Plevko

starosta obce

Zodpovedá: Správce Webu