Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Odvolanie mimoriadnej situácie

po vykonaní záchranných prác na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie dňa 15.01.2019 o 11:30 hod. už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku. Obec Oščadnica podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov odvoláva dňa 17.01.2019 o 13:00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce Oščadnica.

Ing. Marián Plevko, starosta obce

Zodpovedá: Radoslav Kohut