Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Registratúrna značka:

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici v zmysle §18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č.12/2015 zo dňa 04.05.2015

a) vyhlásilo konanie voľby hlavného kontrolóra obce Oščadnica na deň 15.06.2015

b) vyhlásilo od 06.05. 2015 do 01.06.2015 výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra.

c) schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra 33,3 % t.j.12,5 hodiny týždenne

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s nižšie uvedenými prílohami, v zalepenej obálke s názvom: "Voľba hlavného kontrolóra - neotvárat'" do 01.06.2015. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu:

Obecný úrad v Oščadnici, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

alt Podrobné informácie nájdete na tomto odkaze. 377.77 Kb

Zodpovedá: Správce Webu