Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Informácia o pokračovaní projektu odvedenia a čistenia odpadových vôd

Registratúrna značka:

Vážení spoluobčania,

Týmto listom Vás chceme informovať o pokračovaní projektu odvedenia a čistenia odpadových vôd v našom regióne pod názvom „ Zásobovanie vodou, odkanalizovane a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, ktorý pripravovala spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. /ďalej SEVAK,a.s./, Žilina, na ktorý získala i stavebné povolenie. Spoločnosť SEVAK, a.s., Žilina realizáciu menovaného projektu pozastavila pre nedostatok investičných prostriedkov.
Z dôvodu pokračovania v realizácii menovaného projektu založili obce Nová Bystrica, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, Oščadnica a mesto Krásno nad Kysucou združenie pod názvom „Vodárenské združenie Stredných Kysúc“. Toto združenie prevzalo od spoločnosti SEVAK, a.s., Žilina vyhotovenú projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie.

Sample Image
85,507 kb
Informácia o pokračovaní projektu odvedenia a čistenia odpadových vôd v našom regióne pod názvom
„ Zásobovanie vodou, odkanalizovane a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“

- plné znenie informácie

Zodpovedá: Správce Webu