Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

 

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce do 11. 10. 2018. 

 

Oznámenia možno doručiť :

 

Do podateľne Obecného úradu počas úradných hodín

Pondelok:    7:30 – 11:30 hod.  –  12.00 – 15.30 hod.

Utorok:           nestránkový deň

Streda:            7:30 – 11:30 hod.  –  12.00 – 15.30 hod.

Štvrtok:          7:30 – 11:30 hod.  –  12.00 – 15.30 hod.

Piatok:            nestránkový deň

 

Prostredníctvom pošty:

Obecný úrad

Námestie M. Bernáta 745

023 01 Oščadnica

 

Elektronicky: oscadnica@oscadnica.sk; marian.plevko@oscadnica.sk;

 

Lehota na delegovanie členov do okrskových volebných komisií sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (11.10.2018). Na oznámenia o delegovaní členov do okrskových volebných komisií, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, alebo boli doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Zodpovedá: Radoslav Kohut