Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách Prezidenta SR v roku 2019

V súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 10.01.2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky, Obec Oščadnica zverejňuje adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie: 

Elektronická adresa na doručenie: oscadnica@oscadnica.sk; marian.plevko@oscadnica.sk 

Oznámenie je možné doručiť v listinnej forme na adresu: 
Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica. 

Oznámenie je možné doručiť osobne do podateľne Obecného úradu v Oščadnici počas pracovných dní. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia v lehote do 11. 02. 2019. 

Zodpovedá: Radoslav Kohut