Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách Európskeho parlamentu v roku 2019

V súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 01.02.2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu, Obec Oščadnica zverejňuje adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie:

Elektronická adresa na doručenie: oscadnica@oscadnica.sk; marian.plevko@oscadnica.sk

Oznámenie je možné doručiť v listinnej forme na adresu:

Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica.

Oznámenie je možné doručiť osobne do podateľne Obecného úradu v Oščadnici počas pracovných dní.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia v lehote do 01.04.2019.

Zodpovedá: Radoslav Kohut