Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starosta obce

Obecné zastupiteľstvo:

Zvolení poslanci  v Obci Oščadnica - volebné obdobie 2022-2026

 1. Ľudovít Cabuk, MUDr.
 2. Marek Dudiak, PaedDr.
 3. Anna Kozová, RNDr.
 4. Rudolf Králik, Mgr.
 5. Štefan Kubuš
 6. Gabriela Kuchajdíková, Ing.
 7. Marián Kucharčík, Ing.
 8. František Lipták
 9. Rudolf Matejiček, Mgr.
 10. Alena Mitková
 11. Branislav Stempin, Mgr.
 12. Štefan Vojtuš, Ing.
 13. Miroslav Wimmer

Prednosta obecného úradu 

Kontrolór Obce

 • Ing. Marcel Nekoranec
 • e-mail: 
 • +421 41 707 94 60

Podateľňa, sekretariát starostu obce

Odd. stavebné

Odd. katastrálne

Odd. dane z nehnuteľnosti 

Oddelenie životného prostredia a dopravy

Odd. Evidencie obyvateľstva a matriky

Odd. ekonomické 

Odd. kultúry a sociálnych vecí a rodiny

Odd. školstva

 • Mgr. Jarabicová Anna – odb. referentka,
 • školský úrad s Obcou Zborov n/Bystr.
 • e-mail: jarabicova@zoznam.sk
 • +421 41 707 94 60

Odd. IT

Odd. správy a údržby majetku obce

(budovy, verejné priestranstvá, cintorín, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, TKO,
separovaný zber, požiarna ochrana)

 • Miroslav Koza
 • Rastislav Krčmárik
 • Štefan Zeljenka
 • František Škola
 • Milan Drahňák
 • Peter Škorvánek
 • Martin Gužík
 • Jozef Lalik
 • Peter Urbánek
 • Jozef Gužík
 • Magdaléna Trúchla
 • Rudolf Maják – správca cintorína a domu smútku