Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy

Obecné oznamy

Zobrazeno 31-60 z 68

Vyvoz TKO

Dátum: 31. 12. 2018

Bude 2 A 3 januara 2019

Budovanie kanalizácie - kontaktné údaje

Dátum: 8. 11. 2018

Tu nájdete kontaktné údaje na podnety týkajúce sa budovania kanalizácie.

Odteraz si môžete naladiť 57 digitálnych nekódovaných programov.

Dátum: 4. 10. 2018

V digitálnom pásme DVB-C (Cable, kábel) je spustených 57 programov. Je potrebné si dať programy opätovne naladiť. V mesiaci október ešte nebudú kódované a môžete si príjem vyskúšať bezplatne. Spoločnosť VARES s.r.o. Vám garantuje potrebnú kvalitu TV signálu iba v prípade, že máte podpísaný dodatok ku existujúcej zmluve na digitálne pásmo. Tieto dodatky si môžete prevziať na sekretariáte obce.

Našli sa kľúče od automobilu

Dátum: 25. 9. 2018

Viac informácii na sekretariáte obce tel.: 041 707 94 60

Práce na rozvode káblovej televízie

Dátum: 12. 9. 2018

V dňoch 12. (streda) a 13. (štvrtok) septembra 2018 od 11:00 - 17:00 môže v niektorých lokalitách dochádzať ku krátkodobým výpadkom TV signálu. Prebiehajú práce na výmene prevodníkov, ktoré umožňujú príjem internetu po existujúcich vedeniach káblovej TV.

Oznam vedúcej ŠJ pre stravníkov ŠJ

Dátum: 3. 9. 2018

Oznamujeme stravníkom ŠJ, že prihlasovanie na stravu bude možné od 27. 08. 2018.
Zároveň sa mení spôsob platby, stravné sa po novom bude uhrádzať aj BEZHOTOVOSTNE (bankovým prevodom), platba v hotovosti bude len v prípadoch, pokiaľ stravník nemá možnosť využívať bezhotovostné služby (napr. dôchodca). 
Prihlásiť sa môžete osobne alebo telefonicky na t. č.: 0911 550 834 v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00.

Zmluvy a dodatky ku káblovej TV

Dátum: 3. 9. 2018

Tu si môžete prevziať zmluvy a dodatky ku káblovej TV, ktorú prevádzkuje spoločnosť VARES s.r.o.

Poplatok za komunálne odpady za rok 2018

Dátum: 3. 9. 2018

Vážení občania, v týchto dňoch si môžete prebrať rozhodnutie k poplatku za komunálne odpady za rok 2018 na Obecnom úrade v Oščadnici – odd. daní a poplatkov, kde je možné tento poplatok uhradiť.

Dňa 28.08.2018, t.j. utorok, bude od 08:00 hod. do 20:00 hod. uzavretá miestna komunikácia Skalité - Oščadnica

Dátum: 27. 8. 2018

Dňa 28.08.2018, t.j. utorok, bude od 08:00 hod. do 20:00 hod. uzavretá (neprejazdná) miestna komunikácia Kavaly - Oščadnica z dôvodu pokládky asfaltov na uvedenej komunikácii Kavaly - Oščadnica.

Na námestí sa našiel zväzok kľúčov

Dátum: 20. 8. 2018

Viac informácii na sekretariáte obce.

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 19.07.2018 (štvrtok) v čase od 7.30 hod. – 16:30 hod.

Dátum: 25. 6. 2018

v časti obce BÁTORKOVIA

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 18.07.2018 (streda) v čase od 8.30 hod. – 15:30 hod.

Dátum: 25. 6. 2018

v časti obce LUŠŇÁCI, BLAHOVIA, LYSOVIA BÁTORKOVIA, DIRGASOVIA, MARGUŠOVIA

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 28.06.2018 (štvrtok) v čase od 7.00 hod. – 18:15 hod.

Dátum: 25. 6. 2018

v časti obce GÁBORI, ŠULGANOVIA, ŠEVČÍKOVIA (PODĽA PRILOŽENÉHO ZOZNAMU)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 15. 6. 2018

od 15.6.2018 7:00 hod. do odvolania.

Prevádzka  materských  škôl JÚL  -  AUGUST  2018

Dátum: 11. 6. 2018

Viac informácii nájdete v texte tohto príspevku.

Zber, vývoz odpadu v obci Oščadnica.

Dátum: 11. 6. 2018

Informácie o vývoze a triedený komunálneho odpadu v obci.

vakcinacia

Hromadná vakcinácia psov a mačiek

Dátum: 29. 5. 2018

bude prebiehať v sobotu 2.6.2018 podľa rozpisu.

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 28.05.2018 (pondelok), 08.06.2018 (piatok)

Dátum: 25. 5. 2018

v čase od 7.15 hod. – 17:15 hod. bude v časti obce KOMANOVKY, ZADEDOVÁ, obce ZADNÍ A PREDNÍ MOSKÁLI, VYŠNÍ VOJTUŠI odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 05.06.2018 (utorok) v čase od 7.30 hod. – 16.30 hod. bude v časti obce VREŠČOVKA

Dátum: 22. 5. 2018

v čase od 7.30 hod. – 16.30 hod. bude v časti obce VREŠČOVKA

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 29.05.2018, 30.05.2018, 31.05.2018

Dátum: 22. 5. 2018

Stredoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje, že v dňoch 29.05.2018, 30.05.2018, 31.05.2018 (streda, štvrtok, piatok ) v čase od 7.15 hod. – 19.30 hod. bude v časti obce VYŠNÝ KONIEC odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dátum: 22. 5. 2018

v časti obce ZADNÍ A PREDNÍ MOSKÁLI, VYŠNÍ VOJTUŠI v dňoch 24.5.2018 - 26.6.2018 podľa priloženého harmonogramu

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018

Dátum: 23. 4. 2018

Stredoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje, že v dňoch 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018 (pondelok, utorok, streda) v čase od 7.15 hod. – 19.30 hod. bude v časti obce podľa priloženého zoznamu odstávka elektrickej energie

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Dátum: 23. 4. 2018

sa bude konať od 2.mája do 11. mája 2018 v materských školách.

Úplná uzávierka cesty v obci Oščadnica od 18. apríla 2018 do 20. apríla 2018 v čase od 8:00 do 18:00 hod. na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko)

Dátum: 18. 4. 2018

dovoľte nám informovať Vás o úplnej uzávierke cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko). Táto uzávierka je potrebná z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie realizovanej v rámci projektu „Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) – Bór (Poľská republika)“. Rekonštrukcia cesty prispeje k výraznému zlepšeniu kvality dopravy v danej časti obce, preto Vás prosíme o trpezlivosť počas nasledujúcich dní.

17.4.2018 od 9:00 - 20:00 - úplná uzávierka cesty

Dátum: 17. 4. 2018

17.4.2018 od 9:00 - 20:00 - úplná uzávierka cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko) z dôvodu pokládky nového asfaltového povrchu.

Prerušenie dodávky elektrickej energie 18.4.2018 (streda)

Dátum: 4. 4. 2018

Stredoslovenská distribučná, a.s. Vám oznamuje, že dňa 18.4.2018 (streda) v čase od 7:20 hod. – 16:30 hod. bude v časti obce podľa priloženého zoznamu odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2018/2019.

Dátum: 4. 4. 2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Oščadnica 1374 (Nižný koniec) oznamuje, že DŇA 11.4.2018 ( V STREDU) V ČASE OD 12.00 do 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ V BUDOVE ZŠ Nižný koniec ( v 1.A TRIEDE) ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
pre školský rok 2018/2019.

Prerušenie dodávky elektrickej energie 5.4.2018 (štvrtok)

Dátum: 3. 4. 2018

SSE-D, a. s. Vám oznamuje, že dňa 5.4.2018 (štvrtok) v čase od 7:50 hod. – 16:30 hod. bude v časti obce podľa priloženého zoznamu odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Čiastočná uzávierka cesty v obci Oščadnica od 16. apríla 2018 do 25. mája 2018 (prejazd koordinovaný v jednom jazdnom pruhu) na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko)

Dátum: 28. 3. 2018

dovoľte nám informovať Vás o pripravovanej čiastočnej uzávierke cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko).

Úplná uzávierka cesty v obci Oščadnica od 3. apríla 2018 do 15. apríla 2018 na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko)

Dátum: 28. 3. 2018

dovoľte nám informovať Vás o pripravovanej úplnej uzávierke cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko). Táto uzávierka je potrebná z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie realizovanej v rámci projektu „Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) – Bór (Poľská republika)“. Rekonštrukcia cesty prispeje k výraznému zlepšeniu kvality dopravy v danej časti obce, preto Vás prosíme o trpezlivosť počas nasledujúcich dní.

Zobrazeno 31-60 z 68