Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený.

Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať nasledovný text: „Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené“. 

Vyplnené tlačivo treba odoslať poštou na adresu:

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08  PRAHA 5

Česká republika

alebo mailom na adresu posta@cssz.cz.

Dátum vloženia: 2. 11. 2020 12:30
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2020 12:37
Autor: Radoslav Kohut