Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Knižnica

Knižnica

História a súčasnosť

V roku 1952 bola znovu daná do prevádzky obecná knižnica, ktorá bola umiestnená v kultúrnom dome a jej vedením bol poverený pán Ambróz Lukáč - učiteľ.
Knižnica sa viackrát sťahovala. Bola umiestnená v priestoroch obecného úradu, nad obchodom domácich potrieb pri kostole. Do roku 1962 pracoval v knižnici učiteľ Ján Jurky, od roku 1962 viedla knižnicu jeho manželka Ružena Jurkyová . V roku 1973 – 1974 prácu knihovníčky vykonávala A. Jendrišáková a od roku 1974 pracuje v knižnici pani J. Majáková. V roku 1975 bola opäť knižnica presťahovaná do priestorov kultúrneho domu  kde už mala tri oddelenia:

  • oddelenie pre deti
  • oddelenie pre dospelých
  • náučná literatúra

Pri rekonštrukcii KD bola znovu vysťahovaná do priestorov nad poštou. Po dokončení rekonštrukcie  r. 1994 sa znovu vrátila do nových a veľmi pekných priestorov na 2. poschodie Kultúrneho domu v Oščadnici. V roku 1998 bol zakúpený počítač a knihovnícky program LIBRIS a začalo sa so spracovaním novej literatúry  cez počítač a RETRO /spätné spracovanie/.

V súčasnosti je  v Obecnej knižnice 15.415 kníh.
V roku 2004 :    

  • 702 zapísaných čitateľov
  • 5 740  návštevnosť knižnice
  • 18 317  výpožičiek

 

knižnicaknižnicaknižnicaknižnica

 

 

 

 

Výpožičná doba v knižnici

 

 Pondelok   7:00  - 15:00 hod.
 Utorok  7:00  - 15:00 hod.
 Streda  7:00  - 15:00 hod.
 Štvrtok  7:00  - 15:00 hod.
 Piatok  7:00  - 15:00 hod.

 
Obedňajšia prestávka od 11.30 - 12.00 hod.
 

Kontakt:  

číslo tel.: 041/43 82 746

 

Kontakty:

Obecná knižnica
Námestie Martina Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: 041/43 82 746
E-mail: kniznica@oscadnica.sk
Zriaďovateľ: Obec Oščadnica

 

 

Cenník poskytovaných služieb

 
 
1. Ročné členské poplatky :
dospelí 1,00 €
  študenti, dôchodcovia 0,66 €
  držitelia preukazov ZŤP bez poplatku
  deti do 10 rokov 0,17 €
  mládež od 10 do 15 rokov 0,33 €
2. Rezervovanie knižničných dokumentov
  0,30 €
3. Znovuvystavenie čitateľského preukazu
  0,30 €
4. Náhrady za nevrátené, poškodené a zničené knižné
dokumenty:

ku každému dokumentu sa pristupuje individuálne a berie sa do úvahy
hodnota knižného  dokumentu (obsahová aj peňažná)
a jej stupeň opotrebovania.

   
5. Upomienky za nedodržanie výpožičnej doby:
   
Poplatok za nedodržanie výpožičnej doby bez písomného upozornenia   0,20 €
  1. písomná upomienka 0,30 €
  2. písomná upomienka 0,60 €
  3. písomná upomienka 1,00 €
  4. písomná upomienka
/upozornenie starostom/
1,50 €
 
 

Cenník špeciálnych služieb

 
 
1. Pripojenie na sieť INTERNET
pondelok – piatok: zdarma
2. Písanie vlastných textov na PC v systéme Word:   
poplatok za 1 hodinu: 1,00 €
3. Výstupy z internetu a PC cez tlačiareň:
poplatok za 1 stranu A4: 1,00 €
  sťahovanie údajov na vlastné diskety: zdarma
 

 

Knižničný a výpožičný poriadok

 

Štatút knižnice v Oščadnici