Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Zákazky - zákazka 'Výzva na predkladanie ponúk - ,,Stavebno - technické úpravy existujúcich priestorov školy pre potreby obstarania učební a knižnice"'

 • Názov
  Výzva na predkladanie ponúk - ,,Stavebno - technické úpravy existujúcich priestorov školy pre potreby obstarania učební a knižnice"
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Výzva na predkladanie ponúk - ,,Stavebno - technické úpravy existujúcich priestorov školy pre potreby obstarania učební a knižnice"
 • Dátum zverejnenia
  1.2.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy