Obsah

Zápisnica OZ

2020

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 15. januára 2020

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

2019

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 13. marca 2019

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2019

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 24. júla 2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2019

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2019

2018

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 15.05.2018

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Oščadnici, zo dňa 28. júna 2018

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 27. septembra 2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 4. decembra 2018

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa konalo dňa 13. decembra 2018

2017

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 30. januára 2017

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 27. marca 2017

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 21.06.2017

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 26. júla 2017

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 27. septembra 2017

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 14 decembra 2017

2016

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa dňa 16. decembra 2016 vo formáte pdf

Stránka