Navigácia

Obsah

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Typ: ostatné
Číslo konania: 4999/2021

Číslo konania: 4999/2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Dátum zverejnenia informácie: 24.11.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

v zložení 4 ks buk a krovitý porast na pozemku parcela C-KN č. 8870 ostatná plocha,  v k.ú. Oščadnica, pre žiadateľa:

Pavol Homola, Raková č.1709


Vytvorené: 25. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2021 14:09
Autor: Radoslav Kohut