Navigácia

Obsah

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Typ: ostatné
Číslo konania: 5957/2020Dátum zverejnenia informácie: 23.11.2020 


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
v zložení 2 ks smrek, 2 ks jedľa na pozemku parcela C-KN č. 1727, 2171/1, 6654/1, 31/5  v k.ú. Oščadnica, pre žiadateľa: Obec Oščadnica, Nám. M.Bernáta č.745


Vytvorené: 23. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 11. 2020 17:26
Autor: Radoslav Kohut