Navigácia

Obsah

Číslo konania: 989/2013

Typ: ostatné
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


Dátum zverejnenia informácie: 09.05.2013
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v počte 8 kusov - Smrek, 1 kus -  Borovica sosnová, 12m2 krovitých porastov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 13490/6 registra C KN v k. ú. Oščadnica v I. stupni územnej ochrany pre žiadateľa: Pavol Kvašňovský, Oščadnica.


Vytvorené: 19. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2017 23:38
Autor: Správce Webu