Navigácia

Obsah

Číslo konania: 2179/2013

Typ: ostatné
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Dátum zverejnenia informácie: 24.10.2013
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zložení 6 ks druhu smrekovec opadavý, 2 ks smrek a 1 ks jedľa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 5697/1 registra C KN v k.ú. Oščadnica v II. stupni územnej ochrany pre žiadateľa: ŽSK - Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko, Oščadnica 1464.


Vytvorené: 19. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2017 23:38
Autor: Správce Webu